Класиране по секции на XXVI-та ФК

      На 18 март 2022 г. Средно училище „Епископ Константин Преславски” – Бургас беше домакин на XXVI-та Национална ученическа философска конференция “Човек. Свят”. Организатор на проявата е и Регионално управление на образованието – Бургас, а конференцията е част от Националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката за учебната 2021/2022 година.

      2022 г. беше третата поредна година, в която конференцията се проведе онлайн в платформата MS Tеаms. Последното беше продиктувано от извънредната епидемична обстановка в страната и в света през последните две години. В събитието в деня на конференцията се включиха рекордите за проявата 120 ученици от 128 предварително подадени заявки, представители на 48 основни и средни училища и гимназии от 17 административни области. Те бяха разделени в 7 виртуални секции и в 3 възрастови групи от IV до XII клас. Компетентно жури от едни от най-добрите бургаски преподаватели чрез онлайн формуляр оцени разработките на участниците по критериите: философска образованост, убедителност, оригиналност и самостоятелност.

     Събитието беше открито от г-н Деян Божинов – старши експерт по организация на средното образование в РУО – Бургас, който приветства участниците в конференцията от името на Началника на РУО – Бургас инж. Виолета Илиева. В рамките на виртуалната техническа конференция директорът на СУ „Епископ Константин Преславски” г-н Мартин Илиев разясни пред членовете на журито и пред учителите – ръководители на ученици особеностите в регламента при провеждането на философската конференция в MS Тeams.   Учениците в отделните възрастови групи от IX до XII клас защитиха своите есета и разсъждения по предварително зададени теми по сентенции на Максимилиян дьо Робеспиер, Махатма Ганди и Петя Дубарова, а учениците в начален и прогимназиален етап писаха „Приказки с неочакван край“ и разработваха проекти на тема: “Ако искам да видя пеперуди, трябва да изтърпя две-три гъсеници“ от “Малкият принц“ на Антоан дьо Сент-Екзюпери.

    В работата по секции по време на проявата се утвърди мнението, че младите хора не се нуждаят само от обмяна на информация, а те преоткриват нови хоризонти, търсят и намират своето място в обществото и света.


Резултати от XXVI-та Национална ученическа философска конференция „Човек. Свят“, 2022 година:

Първа възрастова група – секция IV – V клас: ТУК.

Втора възрастова група – секция VI – VII клас: ТУК.

Трета възрастова група:

  • секция VIII клас: ТУК.
  • секция IX клас: ТУК.
  • секция X клас: ТУК.
  • секция ХI клас: ТУК.
  • секция XII клас: ТУК.

     Класирането на участниците в конференцията е въз основа на обобщени резултати от оценяването на тричленно жури в съответната секция по възрастови групи, извършено въз основа на утвърдените Методически указания за провеждане на Националната ученическа философска конференция „Човек. Свят“, 2022 година от Началника на РУО-Бургас.