МЪДРОСТ И ДУХОВНА НАСЛАДА ЗА „МЛАДИТЕ ФИЛОСОФИ“

      Философията – любов към мъдростта, желанието, умение да създаваме, а някои допълват – приятелски разговор, възможност да разкриеш своя поглед към света и ставащото в него. В този свят ние сме в състояние на постоянен сблъсък – като идеи и реализация.

      Упражняваме и сме под въздействието на света около нас. Има моменти, в които сме объркани от случващото се с нашите близки и роднини, с народа ни, с човечеството. Но въпреки всичко за нас най-важното си остава свободата на духа, силата на познанието. Поради това понякога престъпваме очертаните граници и стереотипи, като търсим прошка – учим се и ние да прощаваме. За да живеем в свят на хармония и красота, за да се чувстваме добре и където и да сме, да можем  открито да кажем – АЗ СЪМ ГРАЖДАНИН НА СВЕТА.

      За 17-ти път „любовта към мъдростта” и духовната наслада завладяха СОУ „Константин Преславски” – Бургас.

      В тазгодишното издание на конференцията взеха участие над 100 ученици от следните училища:

 1. Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ – Стара Загора
 2. Национална търговска гимназия – Пловдив
 3. Гимназия „Иван С. Аксаков” – Пазарджик
 4. Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски” – Варна
 5. Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов” – Сливен
 6. Средно общообразователно училище с преподаване на чужди езици ”Ал. С. Пушкин” – Варна
 7. Гимназия  с преподаване на чужди езици ”Васил Карагьозов” – Ямбол
 8. Математическа гимназия „Д-р Петър Берон” – Варна
 9. Езикова гимназия „Бертолд Брехт” – Пазарджик
 10. Гимназия  с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф” – Разград
 11. Национална гимназия за древни езици и култури ”Константин Кирил Философ” – София
 12. Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе
 13. Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски” – Павликени, обл. Велико Търново
 14. Природоматематическа гимназия „Иван Вазов” – Димитровград, обл. Хасково
 15. Средно общообразователно училище „П. К. Яворов” – Чирпан, обл. Стара Загора
 16. Средно общообразователно училище “Отец Паисий” – с. Медковец, обл. Монтана
 17. Средно общообразователно училище СОУ ”Христо Ботев” – с. Горна Малина, Софийска област
 18. Средно общообразователно училище СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” – Златарица, обл. Велико Търново
 19. Средно общообразователно училище „Любен Каравелов” – Несебър, обл. Бургас
 20. Средно общообразователно училище ”Отец Паисий” – с. Люляково, общ. Руен, обл. Бургас
 21. Търговска гимназия – Бургас
 22. Средно общообразователно училище ”Св. Св. Кирил и Методий” – Бургас
 23. Гимназия с преподаване на немски език ”Гьоте” – Бургас
 24. Гимназия с преподаване на английски език „Гео Милев”  – Бургас
 25. Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов” – Бургас
 26. Гимназия за романски езици „Георги С. Раковски” – Бургас
 27. Природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков” – Бургас
 28. Основно училище ”Христо Смирненски” – Карнобат, обл. Бургас
 29. Средно общообразователно училище „Никола Й. Вапцаров” гр. Царево, обл. Бургас
 30. Основно училище ”Васил Априлов” – Бургас
 31. Основно училище ”Братя Миладинови”
 32. Начално базово училище „Михаил  Лъкатник” – Бургас
 33. Средно общообразователно училище „Константин Преславски” – Бургас – инициатор, организатор и традиционен домакин на конференцията.

     Началото на философската конференция е поставено на 22.11.1996 г. във връзка с честването на 20 години от създаването на СОУ “Константин Преславски” – Бургас под мотото “ЧОВЕК – СВЯТ”.

      Организатори на конференцията са Община Бургас и РИО на МОМН – Бургас.

      През тази година спомоществуватели на проявата бяха  издателство „Просвета” и „Джей Ел Пи – ЕООД”.

Сред официалните гости на конференцията бяха:

–      доц. Севдалина Турманова – заместник-областен управител на Област Бургас;

–      г-жа Йорданка Ананиева – заместник-кмет на Община Бургас;

–      г-н Коста Костов – главен експерт по философия в МОМН;

–      г-н Горанов – гл. асистент в катедра „Етика” към ФФ при СУ Св. Климент Охридски”;

–      г-жа Драгоева – независим образователен експерт;

–      г-жа Радева – ст. експерт по ОСО в РИО на МОМН;

–      г-н Божинов – ст. експерт по обществени науки в РИО на МОМН;

–      спонсори, учители по философия от града и страната.

      Участниците в конференцията бяха поздравени от доц. Турманова и г-жа Ананиева, а от името на инж. Виолета Илиева – Началник на РИО – Бургас, поздравителен адрес беше връчен на директора на училището от г-н Диан Божинов.

       Обръщение към представителите на участващите училища в XVII-тата ученическа философска конференцията поднесе г-н Мартин Илиев – директор на СОУ „Константин Преславски” – Бургас, който официално откри четенията.

      Участниците работеха по следните направления:

      – „Приказки с неочакван край” за ученици от IV и V клас, които представиха приказка по избор, в която чрез силата на въображението и фантазията променяха финалала, акцентираха на моралните качества и духовните ценности.

      – учениците от VI и VII клас представиха проекти на тема: “Опиши своя свят с думите: небе – земя – въздух – огън – вода, добро – зло”.

      –Учениците от IX – XII клас защитаваха есета, разкази, разсъждения по една от темите по техен избор:  Умението да се прощава е свойство на силните. Слабите никога не прощават.“ (Махатма Ганди), „Най – добрата е тази власт, която прави себе си излишна.“ (Вилхелм Фон Хумболд), „За да почуствате ценността на това, което притежавате, представете си, че сте го загубили.“ (Плутарх), „Аз съм гражданин на света!“ (Диоген от Синопа).

      Компетентното жури, в което бяха включени експерти от МОМН, автори на учебници и водещи преподаватели по философия от страната, оценяваше тяхната философска образованост, гражданска позиция, самостоятелност, убедителност и оригиналност при представяне и защита на темата, участие в дискусиите.

      Във всяка възростова група най-добрите „млади творци” на философската мисъл бяха отличени и наградени.

ПОБЕДИТЕЛИТЕ:

Във възрастовата група IV – VII клас:

Сибел Орханова Мустафова – IV  клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Златарица, обл. В. Търново

Павлин Сашков Петков – VII клас, СОУ „Отец Паисий” – с. Медковец, обл. Монтана

Венцислав Бисеров Конакчиев – V клас, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Златарица, обл. В. Търново

Пресияна Любомирова Вълканова – IV клас, ОУ „ Братя Миладинови” – Бургас

Във възрастовата група IХ Х клас:

Катрин Красева Генева – X клас, ГПАЕ „Гео Милев” – Бургас

Десислава Георгиева Кирязова – X клас, Търговска гимназия – Бургас

Йордан Тодоров Проданов – IX клас, ГРЕ „Г. С. Раковски” – Бургас

Във възрастовата група ХI клас:

Камелия Иванова Желязкова – XI клас, ТГ „Княз Симеон Търновски” – Стара Загора

Десислава Яворова Ляпова – XI клас, ГПАЕ „Гео Милев” – Бургас

Борислав Божидаров Балтов – XI клас, ГПАЕ „Гео Милев” – Бургас

Стелиана Лазарова Ангелова – XI клас, Езикова гимназия „Бертолт Брехт” – Пазарджик

Павел Ефтимов Кралев – XI клас, Търговска гимназия – Бургас

Във възрастовата група ХII клас:

Кристиан Валентинов Михайлов – XII клас, СОУ „Христо Ботев” – с. Горна Малина, Софийска област

Кристина Антонова Грозева – XII клас, Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов” – Сливен

Атанас Стефанов Апостолов – XII клас, Езикова гимназия „Бертолт Брехт” – Пазарджик

Ивайла Огнянова Раденкова – XII клас, ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ – Разград

      Конференцията беше удоволствие за присъстващите „млади философи”. По време на дискусиите учениците задаваха много въпроси. На някои от тях намираха отговорите сами, а на други се оповаваха на постиженията в науката.

      Всеки един от участниците в XVII-тата ученическа философска конференция „ЧОВЕК – СВЯТ” успя да достигне до своята лична истина, без която трудно се живее, без която животът ни се превръща в абсурд. Постигната бе целта на проявата, а именно подрастващите да се подтикнат да философстват, защото както казва Ясперс „тук въпросите са по-важни от отговорите.”

Отличените творби, можете да прочетете в подменюто „Философска конференция“ на менюто „Дейности“.