ПРИЗОВО КЛАСИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „БОГ Е ЛЮБОВ“

      Много високи резултати постигнаха учениците от СОУ „Константин Преславски“ – Бургас в направленията проза, поезия и рисунка на Националния конкурс „Бог е любов”. Темата за настоящата учебна година беше „Вяра и милосърдие”. Ето и класирането на нашите възпитаници, според присъдените точки от областната комисия, назначена със заповед на инж. Виолета Илиева – началник на РИО-Бургас:

направление „ПРОЗА (разказ или есе)“

 V възрастова група (ІХ – Х клас):

Десислава Димова – Хв клас – 2-ро място;

Сидика Мехмед –  Хв клас – 3-то място.

VI възрастова група (ХI – ХII клас):

Адреана Храниславова – XIб клас – 2-ро място

 

направление „ПОЕЗИЯ“

V възрастова група (ІХ – Х клас):

Венета Петкова – Ха  клас – 3-то място.

VІ възрастова група (ХІ – ХІІ клас):

Екатерина Лячева – ХІІа клас – 2-ро място.

 

направление „РИСУНКА“

V възрастова група (ІХ – Х клас):

Мийрем Осман – ІХб  клас – 2-ро място;

Христо Ахмед – ІХб  клас – 3-то място.

VІ възрастова група (ХІ – ХІІ клас):

Снежа Вълкова –  ХІІа клас – 2-ро място;

Сара Василева – ХІІб клас – 3-то място.

 

ЧЕСТИТО НА ОТЛИЧЕНИТЕ!