НАП, МЛАДИТЕ И ДАНЪЦИТЕ, БЕЗ КОИТО НЕ МОЖЕМ

В продължение на месец представители на НАП гостуваха в СОУ „Константин Преславски” – Бургас. Гостуването им е част от съвместната кампания на приходната агенция и Министерството на образованието, младежта и науката, наречена „Влез в час с данъците”.

Кампанията има за цел да  промени възприятията на младите хора относно плащането на данъци и осигурителни вноски. С помощта на интерактивна презентация, данъчните лектори провокираха дискусии сред младите по темите за данъците, осигуровките, държавния бюджет и сивата икономика.

В ролята си на бъдещи финансисти, учениците от X до XII клас в нашето училище изготвиха бюджета на страната по дейности (образование, здравеопазване, сигурност, социална политика и т.н).

Обявен бе конкурс за написване на есе, стихотворение или направа на снимка и видео на тема: „Данъците, без които не можем“;

Регистрирация за конкурса и качване на материалите е на Фейсбук-страницата на НАП:   https://www.facebook.com/vlezvchas/app_266333003469540