Първа среща с партньорите ни от Люлебургас

SL704550На 15 и 16 декември 2014 година в Бургас се проведе Планираща среща на Екипа на проект „ФЕСТИВАЛ НА ПОКОЛЕНИЯТА”. Проектът се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция и се осъществява с партньорството на Сдружение „Платформа АГОРА – Активни граждански общности за развитие и алтернатива – клон Бургас“, СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас и Гимназия Люлебургаз.

Целта на проекта е създаване на обща среда за общуване на база акумулиран социален и културен опит на представители на различни поколения за постигане на социално развитие и създаване на връзки за социална кохезия в трансграничния район Бургас-Люлебургаз.

SL704538В рамките на проекта ще бъде разработена методология за проучване дефицитите в общуването между поколенията чрез  разговори, дискусии и интервюта между представители на различните поколения. Учениците от Бургас и Люлебургаз ще имат възможност да издирят и систематизират своята родова история или историята на известни местни родове и да съставят Родословни дървета. Ще бъдат сформирани Младежки групи „Поколение Z” в българското и турското училище, които ще разработят серия от дейности, групирани в артистични ателиета, където ще се създадат артистични продукти, свързани с музика, танц и театър. В рамките на проекта ще бъде представена Фотографска изложба „Поколения”, която ще съдържа емблематични кадри от процеса на работа в България и Турция. Ще бъдат проведени Фестивал на поколенията и Международна конференция в Бургас и Люлебургаз.

Изпълнението на дейностите ще разшири трансграничните контакти и ще засили културното и образователно сътрудничество в трансграничния регион Бургас – Люлебургаз.

В рамките на Планиращата среща представителите на водещия партньор – Сдружение „Платформа АГОРА – клон Бургас” и на партньора от Република Турция – Гимназия Люлебургаз посетиха СОУ „Епископ Константин Преславки” и участваха в Коледния празник на учениците.

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Турция CCI №: 2007CB16IPO008. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас и не може по никакъв начин да отразява мнението на ЕС или на Управляващия Орган на Програмата.

BG TR