„Първокласно начало“ в действие

       На 04.12.2019 г. се проведоха два открити урока по български език и литература в първите класове при учителите в начален етап Христина Баджева и Николина Желева във връзка със стартиралия през учебната 2019/2020 година в училищата на територията на Община Бургас иновативен проект „Първокласно начало“. Чрез различни игри и забавни занимания на интерактивната дъска, екипни задачи и таблети, учениците усвоиха знания за звук и буква „Д“ и демонстрираха наученото досега чрез образователни игри на учебните електронни устройства.