Училищна дискусия за жертвите на ХИВ

     През изминалата седмица в Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас се проведе Кръгла маса, посветена на борбата срещу СПИН и жертвите на ХИВ по целия свят. Тя бе организирана по повод навършването на 28 години от смъртта на известния музикант и певец Фреди Меркюри и във връзка с предстоящото отбелязване на 1 декември – Световен ден срещу СПИН. В нея взеха участие ученици, представители от IX и Х клас, и студенти от Медицинския колеж към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

        Училищният психолог г-н Светозар Янев направи ретроспекция на профилактичните дейности за сексуална безопасност, които от 18 години ежегодно се организират и провеждат в училището.  Участниците дискутираха причините за пандемията СПИН, начините за предпазване от ХИВ и как да бъде повишена  чувствителността на учениците към тези проблеми.  В състезателната част за информираност, подготвена от учителя по биология и здравно образование – Димитринка Желязкова, най-добре се представиха учениците Елеонора Тенева, Жаклин Челебиева и Ния Дичева.  Трите момичета бяха определени да представят нашето училище на Общинското мероприятие – викторина по повод Световния ден за борба със СПИН.

      Мероприятието завърши с отправяне на послания към връстниците за отговорно сексуално поведение.