Петър Алексиев е новият председател на настоятелството

      Petar AleksievНа 10 май се проведе отчено-изборно събрание на Общото събрание на училищното настоятелство при СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас. На него бяха приети 17 нови членове на настоятелството. Досегашният председател Марина Тодорова направи анализ на дейностите и финансов отчет за периода юли 2014 – април 2016 г. и каза, че към момента в сметката на сдружението има около 530 лв. След като благодари за ползотворната съвместна работа с ръководството на училището, г-жа Тодорова и още трима члена на Съвета на настоятелите се отеглиха от заеманите постове в настоятелството. На тяхно масто беше избран нов състав на управителен съвет, както следва:

Председател: Петър Александров Алексиев – президент на Детски футболен клуб „Звездичка“;

Заместник-председатели: Христина Георгиева Илиева – главен учител в начален етап     и

Лилия Цветанова Георгиева – родител;

Секретар: Добри Димитров Добрев – старши учител по история и цивилизация;

Членове:

1. Емилия Борисова Ефтимова – учител по философия;

2. Мая Скочева-Антонова – родител и учител в начален етап в училището;

3. Стефанка Стелиянова Богданова – родител и старши учител в начален етап в училището.

      Новият състав на настоятелството ще довърши мандата на предходното ръководство до септември 2018 г.