През март за 20-ти път събираме най-добрите млади философи

работа по секции 1        На 17 и 18 март 2016 г.  в СОУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас ще се проведе ХХ-тата ученическа философска конференция “ЧОВЕК – СВЯТ”, включена в Националния календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 година и организирана от Регионалния инспекторат по образованието – Бургас и училището – домакин.

       Работата на конференцията ще протече в следните направления (моля, обърнете внимание, че има промяна в регламента и възрастовите групи в сравнение с предходните години):

        ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (III – V клас) – „Приказки с неочакван край”. /Учениците довършват приказка по избор, като акцентират върху морални качества и духовни ценности./.

        ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (VI – VIII клас)Представяне проекти на тема: “Опиши своя свят с думите: небе – земя – въздух – огън – вода, добро – зло.”

        ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (IX – XII клас):

        Защита на есета, разкази, разсъждения. Учениците работят по избор по една от темите:

“Живей така сякаш ще умреш утре, учи така сякаш ще живееш вечно.”

Махатма Ганди

„Човекът е единственото живо същество, което усеща собственото си битие като проблем, който трябва да разреши и от който той не може да се избави.”

Ерих Фром

„Единственото абсолютно „или-или“, което съществува е изборът между добро и зло.“

Киркегор    

         За повече информация в раздела „Философска конференция“ на нашея сайт.