Среща на училищата по програма „Афлатийн“

      03През месец декември, 2015 г., Програма „Афлатийн” организира и проведе номинации за избор на  Доброволец на годината. След десетдневно гласуване, единодушно бяха избрани двама доброволци, които са участвали във всички събития, организирани по програмата, представяли са достойно организацията и своето учебно заведение пред институции и организации на местно, регионално и национално ниво.

      В тази връзка, екипът на програмата връчи грамоти и подаръци на организирана официална церемония, която се проведе в СОУ „Н.Й.Вапцаров” – гр. Айтос, от където бяха част от номинираните доброволци. В проявата взеха участие и представители на другите училища от Област Бургас, които през учебната 2015/2016 година се включиха в проекта, чиито цел е да развие социалните и предприемаческите умения у учениците в гимназиален етап. Сред тях е и СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас, което беше представено на церемонията от директора Мартин Илиев, координатора на проекта в учебното заведение Кремена Русева и ученици от деветите класове, които активно участват в дейностите по инициативата.

      Церемонията се състоя в актовата зала на айтоското училище на 15.01.2016 г. , като на нея координатора01 на проекта за региона Десислава Тенева, направи ретроспекция на направеното до момента през 2015 г. и сподели, че идеята на инициативата е да се предаде нататък добрият модел на активно участие и отговорност и на другите млади хора.

      По време но проявата се организира и първата среща на Националния ученически съвет по социално и финансово предприемачество, в който са включени и трима ученици от „Преславски“. В съвета взимат участие доброволците и отговорниците на всички пилотни класове в Областните училища, като те ще заседават три пъти годишно. На своите заседания, съветът ще решава какви социално-значими теми ще се засягат всяка учебна година и ще се работи за тяхното разрешаване чрез създаване на социални и финансови инициативи по места, ще приемат и изготвят план за действие за подкрепа на цялостния процес по въвеждане на програмата по места и ще участват активно в организирани мероприятия.

      След приключването на официалната част гостите на събитието посетиха организирано етнографския комплекс „Генгера” и Зоопарка в Айтос.