Родителска среща за началото на учебната година

        Родителска среща за началото на учебната година за родителите на учениците от I до IV клас ще се проведе на 2.9.2022 г. от 18,00 ч., а за родителите на учениците от V до ХII клас – на 8.9.2022 г. от 18,00 ч.