Записване – VIII клас (второ класиране)

     На II етап на класиране по държавния план-прием в VIII клас в Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас са класирани 24 ученици – 22 ученици, подали заявления за участие във II етап и 2 незаписали се и освободили мястото си ученици на I етап. Това са 100% от всички места, обявени от училището и останали за II етап след като се записаха 54 ученици на I етап.
      код 1000: Екскурзоводско обслужване – класирани са 13 ученици 11 ученици от I етап и 2 предвижили се нагоре в класирането.
      код 1011: Рекламна графика – класирани са 8 ученици 5 ученици от I етап и 3 предвижили се нагоре в класирането.
      код 3355: Компютърна анимация – класирани са 3 ученици 3 ученици от I етап и 0 предвижили се нагоре в класирането.
      Записването за II етап на класирането в „Преславски“ е на 21 юли и на 22 юли от 8,00 до 18,00 ч. в ст.№ 26 – 2. етаж (кабинет по биология).
     При записване се носят оригиналите на свидетелството за основно образование и на медицинското свидетелство, а за новопостъпващите ученици от други училища – и копие от акта за раждане на ученика.
      !!! Класираните и незаписали се на II етап ученици не запазват своите места!