Успешно премина първият етап на олимпиадите

      computer-trainingПрез месеците януари и февруари с много ентусиазъм и най-вече знания над 100 ученици от СОУ „Епископ Константин Преславски“ участваха в общинските кръгове на олимпиадите. Най-добре представилите се продължават напред и през месец февруари ще се включат във второто ниво – областните кръгове. Това са:
– по Български език и литература (областният кръг е на 21.02. от 08,45 ч. в СОУ „Иван Вазов“) – Сияна Христова и Янислав Челебиев от 5а клас (с учител Катя Иванова) и Преслава Желева от 6б клас (с учител Мария Мъжгълова);
– по Математика (областният кръг е на 02.02. от 08,45 ч. в ПМГ) – Ален Печовски от 5а клас (с учител Момка Вътева);
– по Английски език (областният кръг е на 01.02. от 13,45 ч. в Английската гимназия) – Немр Ел-Кханса и Йордана Желязкова от 10а клас (с учител Kрасимира Димитрова) и Наталия Тодорова от 12а клас (с учител Kремена Русева);
– по Философия (областният кръг е на 13.02. от 13,45 ч. в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“) – Стефан Иванов от 11а клас (с учител Eмилия Ефтимова).

       ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЛАСТНИТЕ КРЪГОВЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ОЛИМПИАДИ!