Странджа – съкровище за опазване

     На 8 март, във връзка с реализиране на дейности по българо-турски проект „Съвместни инициативи за екологично образование в трансграничния район“ в рамките на Програмата на Европейския съюз за трансгранично сътрудничество, пред учениците от IXБ клас – специалност „Електронна търговия“ бе изнесен открит урок, целящ да ги запознае с богатото биологично разнообразие на Странджа планина и да подобри знанията и уменията им за опазване на околната среда.

     Представители на Националната асоциация „Българско Черноморие“, като основен партньор по проекта от страна на България, запознаха учениците с богатото биологично разнообразие на планината, със самобитния бит и фолклор на местното население, с историческите и културните паметници от различни епохи, намиращи се на територията на планината и до които ни водят интересни екопътеки пътя, по някои то които са преминавали и странджанските войводи, участвали в Илинденско-Преображенското въстание.

    Странджа е не само място на граница между две държави, но и гранична земя за няколко различни биосфери. Според изследователи, името на планината произлиза от старото наименование на тази област – Стражица (от старобългарското Страньц – гранична земя). Тя съчетава по уникален начин елементи на кавказката, средиземноморската и европейската природа. За да радва нас и бъдещите поколения е нужно да бдим и пазим този красив и уникален природен парк.